شعرای ایرانی http://kimiatech.mihanblog.com 2020-01-20T09:36:21+01:00 text/html 2007-09-29T02:39:00+01:00 kimiatech.mihanblog.com ستاره اگر آزادی ... http://kimiatech.mihanblog.com/post/182 <p align="center"><strong><font size="2">اگر یک بار دیگر آزادی دست دهد،<br />خیال را از آن بیرون خواهم کرد.<br />آزادی می‌داند،<br />خیال دشمنِ ماست.<br /><br />اگر یک بار دیگر آزادی دست دهد،<br />به شاعر خواهم گفت<br />خیال دشمنِ فردا است.<br /><br />اگر یک بار دیگر آزادی دست دهد،<br />به نظامی خواهم گفت<br />بر طبل‌ها بکوبد<br />خیال، دشمن سرزمین است.<br /><br />اگر آزادی دست ندهد،<br />در گوشه‌ی هواخوری زندان<br />برای زندانیان خواهم گفت<br />فقط به اندازه‌ی خیال آزادید.<br /><br />خیال تنها راه زنده ماندن است</font></strong></p> text/html 2007-08-30T02:38:00+01:00 kimiatech.mihanblog.com ستاره خسته ام http://kimiatech.mihanblog.com/post/181 سلام! خوبی؟ الان کجایی؟ الو! حواست به منه؟؟؟ اه میگم الان کجایی؟ به من ربطی نداره؟؟ چت شده؟ مگه چکار کردم؟ چرا این جوری میکنی؟ قطع نکن تو رو خدا اه..... خدایا من چکار کنم این روزا چیش شده؟؟ من تحمل این رفتارشو ندارم.. خدایا من دوسش دارم خیلی هم دوسش دارم باید دباره بهش زنگ بزنم تکلیفم رو مشخص کنم الو الو فقط واسه چند ثانیه!!!!صدای خنده 1 دختر دیگه بدشم قطع کرد......!!! اه خاموشه خاموشه خاموشه خداااااااااااااااااااااا یعنی بهم خیانت کرده نه اون این کارو نکرده ما به هم قول داده بودم اون قول داده که فقط با من باشه ولی صدای دختر من خودم شنیدم حتمان اشتباه شنیدم ! آره اون منو خیلی دوست داره همیشه بهم میگه همیشه. بهتر برم بخوایم اون خودش بهم زنگ میزنه.... ------------------------------------------ این داستان ادامه داره تا اینجا نظرتون چیه؟ text/html 2006-07-03T05:37:00+01:00 kimiatech.mihanblog.com ستاره http://kimiatech.mihanblog.com/post/180 <p align="center"><img hspace="0" src="http://i2.tinypic.com/smf7fk.jpg" align="baseline" border="0" /></p><p align="center"><strong><font style="BACKGROUND-COLOR: #333333" color="#ffcc33" size="5">نظرتون چیه؟؟؟</font></strong></p> text/html 2006-07-03T05:37:00+01:00 kimiatech.mihanblog.com ستاره http://kimiatech.mihanblog.com/post/179 <p align="center"><strong><font size="3">نا رفیق به این میگن</font></strong><img alt="Smiley" src="http://mihanblog.com/public/public/mihan_files/smilies/60.gif" border="0" /></p><p align="center" /><p align="center"><img style="WIDTH: 466px; HEIGHT: 389px" height="389" hspace="0" src="http://i3.tinypic.com/ztuclf.jpg" width="466" align="baseline" border="0" /></p><p align="center">**۱ کم نظر بدین بد نیستا**</p> text/html 2006-07-03T03:37:00+01:00 kimiatech.mihanblog.com ستاره http://kimiatech.mihanblog.com/post/178 <p align="center"><img hspace="0" src="http://i4.tinypic.com/10i8miv.jpg" align="baseline" border="0" /></p> text/html 2006-07-03T03:37:00+01:00 kimiatech.mihanblog.com ستاره وقتشه خودتو نشون بدی http://kimiatech.mihanblog.com/post/177 <p align="center"><strong><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" face="Courier New" size="6">وقتشه خودتو نشون بدی</font></strong></p><p align="center"><img hspace="0" src="http://i5.tinypic.com/154zfhi.jpg" align="baseline" border="0" /></p> text/html 2006-07-02T08:37:00+01:00 kimiatech.mihanblog.com ستاره واقعا چرا!!؟؟ http://kimiatech.mihanblog.com/post/166 <p dir="rtl" align="right">چرا <img height="18" src="http://blogfa.com/images/smileys/12.gif" width="18" /> باید اینگونه باشد که : </p><p align="right" /><p align="right"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">باید دلی بشکند تا دلی شاد شود <img height="18" src="http://blogfa.com/images/smileys/02.gif" width="18" />. چرا باید حتما</font></p><p align="right"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"> اشکی </font><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">جاری شود تا لبی بخندد<img height="18" src="http://blogfa.com/images/smileys/01.gif" width="18" /> . چرا سینه ها</font></p><p align="right"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"> باید اینقدر باز شود </font><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">تا که هر بلایی که به سرش</font></p><p align="right"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"> میارن تنها یک گوشه ی آن</font><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"> پر شود<img height="18" src="http://blogfa.com/images/smileys/16.gif" width="18" /> من نمیدانم</font></p><p align="right"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">آیا این ضرب المثل معروف را نشنیده</font><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"> اید  که </font></p><p align="right"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">می گویند قطره قطره جمع گردد وانگهی ...<img height="18" src="http://blogfa.com/images/smileys/07.gif" width="18" /></font></p><p align="right"><font face="Arial" size="3"></font> </p><p align="right"><font face="Arial" size="5"><font face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif" size="7"></font></font> </p><p align="right"><font face="Arial" size="5"><font face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif" size="7">     <img height="18" src="http://blogfa.com/images/smileys/24.gif" width="18" /> آه ای خدای من</font> <img height="18" src="http://blogfa.com/images/smileys/28.gif" width="18" /></font></p> text/html 2006-07-02T01:37:00+01:00 kimiatech.mihanblog.com ستاره http://kimiatech.mihanblog.com/post/176 <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="297"><tbody><tr><td> </td></tr><tr><td><font style="FONT-SIZE: 8pt" face="Tahoma"><a style="TEXT-DECORATION: none" href="http://www.takkhal.net/poem/archives/000015.html"><font color="#cc3300" size="3"><strong>روزگار لتنگی</strong></font></a><strong><font size="3"> <br /></font></strong></font><a name="more"></a><font style="FONT-SIZE: 8pt" face="Tahoma"><p><strong><font size="3">دلم گرفته از این روزگار دلتنگی <br />گرفته اند دلم را به کـار دلتنگی </font></strong></p><p><strong><font size="3">دلم دوباره در انبوه خستگی ها ماند <br />گــــرفت آینــــــه ام را غـبار دلتنگی</font></strong></p><p><strong><font size="3">شکست پشت من از داغ بی تو بودنها<br />به روی شـــــانه دل مانـــد بار دلتنگی</font></strong></p><p><strong><font size="3">درون هاله ای از اشک مانده سرگردان<br />نگاه خســـــــته مـــن در مدار دلتنگی </font></strong></p><p><strong><font size="3">از آن زمان که تو از پیش ما سفر کردی <br />نشسته ایم من و دل کـــــنار دلتنگی</font></strong></p><p><strong><font size="3">دگر پرنده احساس مــن نمی خواند<br />مگر سرود غم از شاخسار دلتنگی</font></strong></p><p><strong><font size="3">بیا که ثانیه ها بی تو کند می گذرد<br />بیا که بگذرد این روزگـــــار دلتنگی<br /></font></strong></p></font></td></tr></tbody></table> text/html 2006-07-02T01:37:00+01:00 kimiatech.mihanblog.com ستاره http://kimiatech.mihanblog.com/post/175 <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="297"><tbody><tr><td> </td></tr><tr><td><font style="FONT-SIZE: 8pt" face="Tahoma"><a style="TEXT-DECORATION: none" href="http://www.takkhal.net/poem/archives/000015.html"><font color="#cc3300" size="3"><strong>روزگار لتنگی</strong></font></a><strong><font size="3"> <br /></font></strong></font><a name="more"></a><font style="FONT-SIZE: 8pt" face="Tahoma"><p><strong><font size="3">دلم گرفته از این روزگار دلتنگی <br />گرفته اند دلم را به کـار دلتنگی </font></strong></p><p><strong><font size="3">دلم دوباره در انبوه خستگی ها ماند <br />گــــرفت آینــــــه ام را غـبار دلتنگی</font></strong></p><p><strong><font size="3">شکست پشت من از داغ بی تو بودنها<br />به روی شـــــانه دل مانـــد بار دلتنگی</font></strong></p><p><strong><font size="3">درون هاله ای از اشک مانده سرگردان<br />نگاه خســـــــته مـــن در مدار دلتنگی </font></strong></p><p><strong><font size="3">از آن زمان که تو از پیش ما سفر کردی <br />نشسته ایم من و دل کـــــنار دلتنگی</font></strong></p><p><strong><font size="3">دگر پرنده احساس مــن نمی خواند<br />مگر سرود غم از شاخسار دلتنگی</font></strong></p><p><strong><font size="3">بیا که ثانیه ها بی تو کند می گذرد<br />بیا که بگذرد این روزگـــــار دلتنگی<br /></font></strong></p></font></td></tr></tbody></table> text/html 2006-07-02T01:37:00+01:00 kimiatech.mihanblog.com ستاره http://kimiatech.mihanblog.com/post/174 <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="297"><tbody><tr><td> </td></tr><tr><td><font style="FONT-SIZE: 8pt" face="Tahoma"><a style="TEXT-DECORATION: none" href="http://www.takkhal.net/poem/archives/000016.html"><font color="#cc3300" size="2"><strong>زیباترین گل</strong></font></a><strong><font size="2"> <br /></font></strong></font><a name="more"></a><font style="FONT-SIZE: 8pt" face="Tahoma"><p><strong><font size="2">چه زیبا می شوی وقتی که می گردی سرپا سبز<br />تو را من دوســت می دارم تو را ای سبز بالا سبز</font></strong></p><p><strong><font size="2">تو روح ســـبز بارانی , من آن نـــیلوفر خــــواهش<br />بیا بنشین کنارم سبز و بنشان خواهشم را سبز</font></strong></p><p><strong><font size="2">دلم قد می کشـــــد تا آبشار صاف گیسویت <br />تو اما تشنه می خواهی مرا غرق تمنا سبز</font></strong></p><p><strong><font size="2">به زیر اســـــمان چشــــم تو تا چند بنشــــینم<br />بگو پژمرده می خواهی مرا ای اسمان یا سبز</font></strong></p><p><strong><font size="2">به هنگام عــبور از لحظه های آبی احساس<br />مرا پل می زند چشم تو از آبی ترین تا سبز</font></strong></p><p><strong><font size="2">تو در چشم من آن زیـــباترین گـــل در بهارانی <br />به غیر از تو نمی بینم گلی در جمع گلها سبز</font></strong></p><p><strong><font size="2">میان این همه گــــلهای رنــــگارنـــــگ باغ عشق<br />گل از چشم تو می چینم گل از چشم تو زیبا سبز</font></strong></p><p><strong><font size="2">به شوق دیدنت سر می کشند از پشت پرچین ها <br />بــــهار آورترین گــــــلها هــــــمه محو تماشا سبز</font></strong></p><p><strong><font size="2">فضــــــای دره از بــــوی بـــــهار آکنده می گردد <br />چون بر می داری آهسته قدم روی علفها سبز</font></strong></p><p><strong><font size="2">بیا ای دختر دریا کــــــنار ســــــاحل چشمم<br />که دیدن دارد اینجا با تو چشم انداز دریا سبز</font></strong></p><p><strong><font size="2">نه تنها عشق من احساس من یا شعر من شد سبز<br />که از لـــطف نــگاهت خـــــــاک هم گردیده حتا سبز<br /></font></strong></p></font></td></tr><tr><td> </td></tr></tbody></table> text/html 2006-07-02T01:37:00+01:00 kimiatech.mihanblog.com ستاره http://kimiatech.mihanblog.com/post/173 <p><strong><font size="4">زندگی یعنی دو رکعت عشق ناب<br />زندگی یعنی نگاه آفتاب<br />زندگی خورشید پر خون است و بس<br />سایه لک بید مجنون است و بس<br />زندگی فریاد سرخ بادهاست<br />انعکاس تیشه فرهادهاست</font></strong></p> text/html 2006-07-02T00:37:00+01:00 kimiatech.mihanblog.com ستاره اینم عکس عشقولانه http://kimiatech.mihanblog.com/post/172 <p><strong><font size="2">اینم عکس عشقولانه<img alt="Smiley" src="http://mihanblog.com/public/public/mihan_files/smilies/92.gif" border="0" /></font></strong></p><p><img hspace="0" src="http://www.takkhal.net/photo/albums/userpics/10001/12%7E3.jpg" align="baseline" border="0" /></p><p><img hspace="0" src="http://www.takkhal.net/photo/albums/userpics/10001/13%7E1.jpg" align="baseline" border="0" /></p><p><strong><font size="3">بابا نظر چرا نمی دین؟؟؟؟<img alt="Smiley" src="http://mihanblog.com/public/public/mihan_files/smilies/48.gif" border="0" /></font></strong></p> text/html 2006-07-02T00:37:00+01:00 kimiatech.mihanblog.com ستاره 28 دلیل محكم برای اینكه به زن بودن خود افتخار كنید http://kimiatech.mihanblog.com/post/171 <font size="2"><strong><font color="#333333">1- نام هر گل و زیبایی در طبیعت است را روی شما می‌گذارند.</font> </strong></font><p><font size="2"><strong>2- هنگامی كه رنگ پریده یا بیمار هستید با كمی وسایل آرایش می‌توانید خود را زیباتر كنید و هیچ كس هم از شما ایرادنمی‌گیرد( كاری كه بسیاری از آقایان مد روز یواشكی انجام می‌دهند). </strong></font></p><p><font size="2"><strong>3- تمام شاعران ایران زمین در وصف گل روی شما هزاران شعر گفته و خط و خال و چشم و ابروی شما را ستوده اند. </strong></font></p><p><font size="2"><strong>4- مجبور نیستید سر كار بروید و پول یك ماه كار و تلاشتان را برنج و گوشت و نخود و لوبیا بخرید. </strong></font></p><p><font size="2"><strong>5- به راحتی و با اعتماد به نفس هر وقت كه لازم بود گریه می كنید و غم و غصه هایتان را در دل جمع نمی كنید تا سكته كنید. </strong></font></p><p><font size="2"><strong>6- عمرتان بسیار طولانی است. </strong></font></p><p><font size="2"><strong>7- آنقدر حرف برای گفتن دارید كه هرگز كم نمی‌آورید. </strong></font></p><p><font size="2"><strong>8- همیشه یك عالمه دوست و رفیق ناب دارید و كمتر گرفتار رفیق ناباب می شوید. </strong></font></p><p><font size="2"><strong>9- هرگز در حمام خود را گربه شور نمی كنید. </strong></font></p><p><font size="2"><strong>10- بزرگ شده اید و كمتر برای طرفداری از تیم قرمز و آبی یا این حزب و آن حزب جلز و ولز كرده و كركری می خوانید. </strong></font></p><p><font size="2"><strong>11- ریش و سبیل ندارید كه موقع آب خوردن قبل از خودتان سبیلتان آب بنوشد. </strong></font></p><p><font size="2"><strong>12- عشق و هنر ابداع شماست. </strong></font></p><p><strong>13- همیشه جوان تر از سنتان هستید و هیچ كس نمی داند شما چند ساله اید. </strong></p><p><strong>14- از سن 9سالگی به بلوغ عقلی و جسمی می‌رسید و حالاحالاها بایدبدوند تا به پای شما برسند!. </strong></p><p><strong>15- بهشت زیر پای شماست. </strong></p><p><strong>16- اگر موهایتان مرتب نبود یا وقت برای مرتب كردنشان نداشتید، با سركردن یك روسری قضیه حل است. </strong></p><p><strong>17- همیشه در كیفتان آینه دارید و موقعی كه در سلف سرویس دانشگاه قورمه سبزی می‌خورید یك دانه لوبیا لابه لای سبیلتان جا خوش نمی كند. </strong></p><p><strong>18- همیشه تمیز ونظیف و خوشبو هستید. </strong></p><p><strong>19- به وزنتان اهمیت می دهید و شكمتان جلوتر از خودتان وارد اتاق نمی شود. </strong></p><p><strong>20- همیشه مقداری پول برای روز مبادا دارید كه جز خودتان هیچ كس از جای آن خبر ندارد. </strong></p><p><strong>21- مجبور نیستید از این خانه به آن خانه بروید و خواستگاری كنید، مثل خانمها در خانه می‌نشینید تا دیگران با كلی منت و خواهش و التماس و گل و هدیه!!! از شما اجازه ی حضور بگیرند. </strong></p><p><strong>22- می‌توانید موهایتان را بلند یا كوتاه كنید و هر نوع لباسی كه دوست داشتید بپوشید از شلوار تا دامن... و هرنوع كفشی را بپسندید به پا كنید از اسپرت تا پاشنه سه سانتی و بالاتر. </strong></p><p><strong>23- مجبورنیستیدبارهای سنگین را جابه جا كنید یا تن به مشاغل سخت و پایین بدهید چراكه شما یك خانم هستید!. </strong></p><p><strong>24- حق تقدم با شماست. </strong></p><p><strong>25- مرد از دامن شما به معراج می رود. </strong></p><p><strong>26- هرگز از فرط خشم نعره نمی كشید و از فرط حسادت كبود نشده و خون راه نمی اندازید. </strong></p><p><strong>27- نیم بیشتر صندلی های دانشگاه ها را شما تصاحب كرده اید. </strong></p><p><strong>28- ضعیف كش نیستید و دق و دلی رئیس اداره تان را در خانه خالی نمی كنید. </strong></p><p><strong>... و اگر خوب فكر كنید می بینید كه صدها دلیل محكم دیگر وجود دارد كه شما به زن بودن خود افتخار كنید. </strong></p> text/html 2006-07-02T00:37:00+01:00 kimiatech.mihanblog.com ستاره تقدیم به بچه های تیم ملی (شعر جالب) http://kimiatech.mihanblog.com/post/170 <p><strong><font size="2">شوتو محکم بزنین یه وخ نشه شل بزنین<br />با یه شوت بین دو دروازه می شه پل بزنین<br />بچه ها ساده باشین و با همین سادگی تون<br />مشت محکم توی چونه تجمل بزنین <br />سرتونو بسپارین دست یه سلمونی خوب<br />نکنه یه وخ برین زلفارو کاکل بزنین<br />شما مردین نذارین حریف خجالت بکشه<br />بعد گل زدن نرین تو چشماشون زل بزنین<br />یادتون باشه با هر پایی که می زنین به توپ<br />خیلی محکم بزنین و با توکل بزنین<br />اما یادتون نره توی تموم بازیا<br />گل نباید بخورین تا می تونین گل بزنین</font></strong></p><p><br /></p> text/html 2006-07-02T00:37:00+01:00 kimiatech.mihanblog.com ستاره آخرشه سهراب سپهری۸۵ http://kimiatech.mihanblog.com/post/169 <p><strong><font style="BACKGROUND-COLOR: #339900" color="#333333" size="2">هر کجا هستم، باشم به درک! من که باید بروم! پنجره، فکر، هوا، عشق، زمین، مال خودت! من نمی دانم نان خشکی چه کم از مجری سیما دارد! تیپ را باید زد! جور دیگر اما... کار را باید جست. کار باید خود پول. کار باید کم و راحت باشد! فک و فامیل که هیچ... با همه مردم شهر پی کار باید رفت! بهترین چیز اتاقی است که از دسته چک و پول پر است! پول را زیر پل و مرکز شهر باید جست! سید خندان یه نفر! سوئیچم کو؟ چه کسی بود صدا کرد زورو؟<br /></font></strong></p><a name="more"></a><br />